Header Adresa

Doplnění normativů soukromých škol na rok 2010


Materiál MŠMT č.j. 21 069/2010-26 obsahuje doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených č.j. 123/2010-26).   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2010 normativy neinvestičních výdajů na rok 2010, stanovené ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.
Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2010 se doplňují v části I. o normativy pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2010 dosud nebyl stanoven. Jedná se zejména o obory vzdělání středních škol, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy, podle nichž bude realizována výuka od školního roku 2010/2011.
Přehled normativů neinvestičních výdajů, doplněných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2010, je uveden v následující příloze.

Soubor ke stažení je k dispozici níže

Datum přidání: 2010-09-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.