Header Adresa

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky


Obsahuje podrobné údaje o pracovnících a mzdových prostředích v příslušném kalendářním roce za školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem školství, obcemi, kraji, soukromníky a církví. V tabulkách jsou vedeny jak souhrnné údaje, tak údaje ve členění podle druhů škol a školských zařízení, zřizovatelů, krajů (v elektronické verzi též na úroveň okresů). Pokud jsou k dispozici, jsou uvedeny i souhrnné údaje za školy ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti. 
Naleznete ji zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statistickerocenky-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky

Datum přidání: 2021-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.