Header Adresa

Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Metodiku k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, na které se vztahují zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, která jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Datum přidání: 2021-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.