Header Adresa

Na stravu zdarma budou mít nově nárok i děti z MŠ


Na obědy a svačiny zdarma budou mít od příštího školního roku nárok i děti v mateřských školách v Karlovarském a Ústeckém kraji. MŠMT tak chce motivovat sociálně slabé rodiny, aby dávaly děti do školek. Prostřednictvím neziskových organizací a nadací spolupracujících se školami takto ministerstvo rozdělí v následujícím školním roce 20 milionů korun. 
Z mnoha výzkumů bylo doloženo, že čím dříve do předškolního vzdělávání dítě nastoupí, tím více se eliminuje riziko odkladu školní docházky, zvýší se jeho šance na pozdější úspěšnost v základním vzdělávání a omezí se předčasný odchod ze vzdělávání. Podpora v podobě celodenního stravování zdarma bude určena pro děti už od čtyř let, které navštěvují školky všech zřizovatelů, tedy včetně soukromých a církevních. 
Finance budou rozdělovány prostřednictvím výzvy určené neziskovým organizacím a spolkům zaměřeným na sociální pomoc, které potom ve spolupráci s mateřskou školou vytipují děti z potřebných rodin. Týká se to nejen rodin, které si kvůli dlouhodobé či dočasné nepříznivé finanční situaci nemohou dovolit platit dítěti stravné, ale také například poplatek za školku nebo kroužky a výlety pořádané v rámci předškolního vzdělávání. Tato forma spolupráce se MŠMT již osvědčila u projektu obědů zdarma pro žáky ZŠ ze sociálně slabých rodin. 
K poskytování přesnídávek, obědů a svačin zdarma i v mateřských školách byly v první fázi vybrány Karlovarský a Ústecký kraj, kde je potřebných rodin nejvíce. Po pilotním ověření se bude projekt upravovat a rozšiřovat. Zvýšit podíl dětí v předškolním vzdělávání je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Datum přidání: 2021-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.