Header Adresa

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022


Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů. 

Naleznete jej zde: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/?highlightWords=Informace+z%C3%A1pis%C5%AFm+z%C3%A1kladn%C3%ADch+%C5%A1kol+pro+rok+2021%2F2022

Datum přidání: 2021-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.