Header Adresa

Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci. 

Naleznete jej zde: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-materskych-skol-pro-rok-2021-2022/?highlightWords=Informace+z%C3%A1pis%C5%AFm+mate%C5%99sk%C3%BDch+%C5%A1kol+pro+rok+2021%2F2022

Datum přidání: 2021-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.