Header Adresa

Opatření obecné povahy - Prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodlužuje termín, do kterého se vydávají zápisové lístky. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. března 2021.

Datum přidání: 2021-03-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.