Header Adresa

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole


1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
1.1. Zápis do třídní knihy a omlouvání absencí 
1.2. Stravování 
2. PERSONÁLNÍ PODMÍNK 
3. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
3.1. Off-line vzdělávání 
3.2. On-line vzdělávání 
3.3. Individuální podpora 
3.4. Praktická doporučení 
4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
5. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ A SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 
6. KOMUNIKACE S RODIČI (NEJENOM) PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
7. DŮLEŽITÉ ODKAZY

Datum přidání: 2021-03-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.