Header Adresa

Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních vzdělávacích kurzů


V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. 6. 2021 u všech kurzů a rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících pravidel.

Datum přidání: 2021-03-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.