Header Adresa

Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek


V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Na základě usnesení vlády č. 243 ze dne 2. března 2021 vláda s účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 1. března 2021 č. 241, vyhlášeného pod č. 116/2021 Sb., tak, že zakazuje kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Datum přidání: 2021-03-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.