Header Adresa

Mimořádné opatření týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest


Na základě Mimořádného opatření, které je přílohou usnesení vlády ČR č. 214 ze dne 26. února 2021 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 mimořádné opatření.

Datum přidání: 2021-03-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.