Header Adresa

Věstník MŠMT 01/2021


Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 1/2021 (244 s.). 
Část oznamovací
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
Část normativní 
- Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021 
- Soustava republikových normativů na rok 2021 
- Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 
- Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na     
  rok 2021
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství 
- Dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství

Datum přidání: 2021-03-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.