Header Adresa

Metodika ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií v roce 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo metodiku ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií v roce 2021, která jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3259/2021-1 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Datum přidání: 2021-02-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.