Header Adresa

Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích


Č.j.: MSMT- 2434/2021-3 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Datum přidání: 2021-02-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.