Header Adresa

Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek od 9. 2. 2021


Na základě usnesení vlády ČR č. 119 ze dne 8. února 2021 vláda s účinností ode dne 9. února 2021 od 00:00 hod. zakazuje kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou: 
- praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2021-02-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.