Header Adresa

Metodická příručka Matematika a její aplikace – online metodická příručka


Webová verze inspirativní metodické příručky pro učitele rozvíjejí matematické znalosti, dovednosti, ale také osobnost žáků. Nabízí sdílení ukázek vyučovacích hodin z reálné třídy a spolupráci při hlubším zamýšlení se nad přípravou výukových hodin, nad formulací smysluplných cílů propojujících kognitivní a sociální složky výuky, nad formami práce žáků, reflexemi svého učení i učení spolužáků a nad mnoha dalšími oblastmi didaktiky matematiky, které zasahují do kvalitní výuky. 
Příručka je ke stažení zde: https://www.projektsypo.cz/1093-modely-systemu-podpory-pro-jednotlive-kabinety.html%20

Datum přidání: 2021-02-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.