Header Adresa

NPI ČR: Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV


Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, nového vzdělávacího oboru Informatika a v souvislosti s nároky informatiky na časovou dotaci i k úpravám rámcového učebního plánu a redukci vzdělávacího obsahu vybraných vzdělávacích oblastí.

Datum přidání: 2021-02-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.