Header Adresa

Koncepce přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků na školách


MŠMT zveřejňuje Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČR a Přehled opatření pro období 2021 – 2023.

Datum přidání: 2021-02-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.