Header Adresa

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání


Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j.: MSMT-40117/2020-4 Školy poskytující základní vzdělávání zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného tímto opatřením nejpozději
 1. od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně,
 2. od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. 

Hlavní změnou je kapitola 5.3 Informatika

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.