Header Adresa

Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání


V návaznosti na zjištění České školní inspekce učiněná v rámci tematicky orientovaných aktivit sledujících různé aspekty distančního vzdělávání na ZŠ a SŠ zpracovala Česká školní inspekce sekundární analýzu zaměřenou na podmínky českých žáků pro distanční výuku v mezinárodním srovnání a komparovala národní data a informace s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění z PISA 2018 a doplňkově také dle zjištění z TIMSS 2019 a TALIS 2018. Konkrétním zájmem České školní inspekce v rámci této sekundární analýzy jsou zjištění vážící se k materiálním podmínkám pro vzdělávání s důrazem na ICT vybavení škol a domácností žáků a také připravenosti učitelů využívat ICT při distanční výuce.

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.