Header Adresa

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-1452/2021-1 vydaným na základě § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 - jak pro řádný, tak i mimořádný termín zkoušek.

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.