Header Adresa

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021


Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 vychází z materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021“, č.j. MSMT-203/2021. 

Normativy pro školy a školní družinu stanovené ministerstvem na základě § 161 odst. 1 školského zákona jsou uvedeny v příloze. 

Příplatky na jednotlivá podpůrná opatření stanovené ministerstvem podle normované finanční náročnosti uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v příloze.

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.