Header Adresa

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2021


Materiál č.j. MSMT-203/2021 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021. 
Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.