Header Adresa

Vyhlášení pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách (“SINUS CZ”)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování „Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”)“ 

Cílem pokusného ověřování je:
1. proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol – moderní a efektivní výuka dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení a práce se zdroji informací, dále zahrnuje prvky mediální výchovy a výchovy k občanství. 
2. vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů – vytvořením sítě lokálních koordinátorů bude ověřen model skutečné proměny výuky. Ověřeny budou metody výběru, školení a hodnocení práce lektorů, kteří budou základním pilířem změny. Takto nastavený systém je následně přenositelný do dalších vzdělávacích oblastí/oborů.

Datum přidání: 2021-01-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.