Header Adresa

PISA: inspirace pro rozvoj gramotnosti - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti


Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a zároveň poukazují na možnosti využití gradovaných úloh s narůstající náročností, které jsou vhodným nástrojem k individualizaci výuky. Naleznete: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/PISA_2020_04_01_e-verze_final.pdf 

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice se Centrum rozhodlo zpřístupnit veřejnosti ilustrační testy o měsíc dříve než v předchozích letech. Zadání testů pro čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia, šestiletá gymnázia a osmiletá gymnázia včetně záznamových archů a klíčů správných řešení k testům naleznete v sekci Testová zadání v PDF. Naleznete: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Datum přidání: 2021-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.