Header Adresa

Opatření obecné povahy - úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje termín pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, tzv. jednotného zkušebního schématu. 

Tímto opatřením obecné povahy se posouvá termín pro určení jednotného zkušebního schématu na 31. ledna 2021. 

MSMT-1452/2021-1 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 14. ledna 2021.

Datum přidání: 2021-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.