Header Adresa

Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H č. j. MSMT 45381/2020-2. 

Účelem tohoto pokusného ověřování, které navazuje na pokusné ověřování č.j. MSMT-18101/2020-1 ve znění dodatku č.j. MSMT-20391/2019-2, je ověření nových komplementárních oborů středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou u vybraných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0, které ještě nebyly ověřeny a je o ně zájem ze strany zaměstnavatelů. Současně se umožňuje dokončení pokusného ověřování komplementárních oborů vzdělání 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, které byly zařazeny do pokusného ověřování, ale na základě výstupů a po dohodě se zaměstnavateli nebyly do vzdělávací soustavy implementovány. 

Komplementární obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou byly nařízením vlády č. 354/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v příloze D6 zařazeny do oborové soustavy.

Datum přidání: 2021-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.