Header Adresa

Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR


Ministerstvo zveřejňuje pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky. Informace vychází z formulací ve školském zákoně, popisuje náležitosti žádosti a jejího podání v souladu se správním řádem, a byla zpracována s cílem ulehčit školám proces přípravy žádosti.

Datum přidání: 2021-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.