Header Adresa

MŠMT zveřejnilo katalog požadavků pro maturitní zkoušku z matematiky


V souladu s požadavky na vědomosti a dovednosti, které jsou uvedeny v katalogu, bude koncipován didaktický test nepovinné zkoušky společné části od školního roku 2020/2021. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující, který je platný od školního roku 2020/2021. 

Matematika rozšiřující svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2014 až 2020 pod názvem Matematika+. Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Seznam fakult vysokých škol, které bonifikují výsledek zkoušky, a základní informace o zkoušce naleznete v sekci Matematika rozšiřující.

Datum přidání: 2021-01-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.