Header Adresa

Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek od 11. 1. do 22. 1. 2021


Na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 7. ledna 2021, vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod. zákaz pořádat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Datum přidání: 2021-01-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.