Header Adresa

Předávání vysvědčení po řádném termínu


Předávání vysvědčení pak je možné i po řádném termínu konce pololetí, který byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách. Škola však má povinnost 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům sdělit, a to například formou zpřístupnění ve školním informačním systému. Více informací v opatření obecné povahy.

Datum přidání: 2021-01-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.