Header Adresa

Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogické intervence, MŠMT 2020


Obsah: 
1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
  1.1. Účinnost a přechodná ustanovení 
2. INTERVENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 
  2.1. Smysl pedagogické intervence 
  2.2. Organizace poskytování pedagogické intervence ve vzdělávání 
  2.3. Doporučení k organizaci poskytování pedagogické intervence ve škole 
3. METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO ŽÁKY SE SVP 
  3.1. Konkrétní náměty pro práci s žákem 
  3.2. Specifika pedagogické intervence žáků s odlišným mateřským jazykem (dále „OMJ“) 
  3.3. Specifika pedagogické intervence žáků s identifikovaným nadáním na základě psychologické diagnostiky pedagogicko-psychologické     
         poradny 
  3.4. Specifika pedagogické intervence žáků s riziky školního selhávání 
4. EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI 
5. VÝKAZNICTVÍ 
6. LITERATURA

Datum přidání: 2021-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.