Header Adresa

Výzvy MŠMT k předložení žádosti o poskytnutí dotace


VÝZVA MŠMT K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU 133 320 PODPORA ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH INVESTIČNÍCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - SUBTITUL 133D 321 PRO ROK 2021 
PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2021 
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2021 
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2021

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.