Header Adresa

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující, který je platný od školního roku 2020/2021. V souladu s těmito požadavky bude koncipován didaktický test nepovinné zkoušky konané po 1. lednu 2021.

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.