Header Adresa

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP


Nejdůležitější změny: 
Peněžní příspěvek na stravování může být poskytován peněžní formou (§ 3 odst. 8 vyhlášky). 
Ruší se pojem „závodní stravování“ a nahrazuje se pojmem stravování (§ 7 vyhlášky). 
Z fondu lze přispívat na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku (§ 7 vyhlášky). 
Z fondu lze přispívat zaměstnanci na účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (§ 12 vyhlášky. POZOR! Novela § 12 vyhlášky platí až od 1.ledna 2022)

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.