Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.


Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí (§ 2 odst. 6 NV) 

Výklad
Mezi obecná pravidla pro stanovení rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti se doplňuje nové pravidlo spojené s institutem pedagogické intervence jako podpůrného opatření. Dostane-li pedagogický pracovník za úkol poskytovat podpůrné opatření pedagogické intervence, bude to automaticky i s tím, že dojde k dočasnému zvýšení jeho týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti – o 1 hodinu týdně, a to po dobu poskytování tohoto podpůrného opatření a za účelem jeho poskytování (nikoli tedy za účelem výkonu běžné přímé vyučovací, přímé výchovné ad. činnosti). Nejde o zvýšení rozsahu přímé pedagogické činnosti podle § 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb.; o toto zvýšení by šlo v případě, pokud by pedagogický pracovník poskytoval podpůrné opatření pedagogické intervence v rozsahu větším, než je 1 hodina týdně.

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.