Header Adresa

Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb


Nejdůležitější změny: 
Vyhláška upřesňuje, které poradenské služby a úkony jsou specificky poskytovány pouze žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 1 odst. 2 vyhlášky). 
Dochází k rozdělení právní úpravy na více paragrafů a zavádí se § 1a Poradenské služby směřující k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka (§ 1a vyhlášky).

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.