Header Adresa

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách


Zákon se doplňuje o: ČÁST SEDMNÁCTÁ (§ 95a až § 95d) 

ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ VYSOKÉ ŠKOLY PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH 

Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Datum přidání: 2020-12-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.