Header Adresa

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - Výroční zpráva ČŠI


V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Datum přidání: 2020-12-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.