Header Adresa

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva


Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.

Datum přidání: 2020-12-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.