Header Adresa

Zápisový lístek - opatření obecné povahy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodlužuje termín, do kterého se vydávají zápisové lístky. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2020.

Datum přidání: 2020-11-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.