Header Adresa

Poskytování péče v určených školách


Vláda též přijala krizové opatření, které od 2. 11. 2020 prodlužuje poskytování péče v určených školách. Péče ve skupině po nejvýše 30 dětech se týká: děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou: (červeně jsou vyznačeny nové profese) 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
- zaměstnanci obecní policie, 
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění        
  pozdějších předpisů, 
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
  znění pozdějších předpisů, 
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
  pozdějších předpisů, 
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
- zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
- příslušníky ozbrojených sil, 
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, 
- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
- zaměstnanci zařízení školního stravování, 
- zaměstnanci České pošty, s.p.

Datum přidání: 2020-11-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.