Header Adresa

Vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství


Vyhláška novelizuje: 
- vyhlášku č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, 
- vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
- vyhlášku č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, 
- vyhlášku č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
- vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Všechny změny se týkají úplaty při omezení provozu školy nebo školského zařízení a při distanční výuce. 

Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání
V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který zní: 
(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací. 

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání 
V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.". 

Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.". 
 
Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání 
V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta "Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.". 

Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání 
V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
"(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 
(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.".

Datum přidání: 2020-10-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.