Header Adresa

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+


Vláda schválila novou Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která pomůže školám, žákům i učitelům Vzdělané a konkurenceschopné Česko, které obstojí v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století, to je cílem nové české Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Datum přidání: 2020-10-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.