Header Adresa

Věstník MŠMT 07/2020


Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 7/2020 (20 s.). 
Část normativní 
- Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 
Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 
- Odnětí schvalovací doložky učebnici Nová literatura 1 a 2 
- Oznámení o ztrátě razítka 
- Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021

Datum přidání: 2020-10-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.