Header Adresa

Realizace kurzů a zkoušek v oblasti dalšího vzdělávání od 5.10.2020


V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících podmínek.

Datum přidání: 2020-10-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.