Header Adresa

Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO


V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci přijala vláda ČR usnesení dne 30.4.2020 č. 490 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABH4T), které umožňuje pořádat také spolkové či vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) nebo dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Datum přidání: 2020-05-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.