Header Adresa

Změna sazeb DPH u stravovacích služeb od 1.5.2020


S účinností od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 256/2019 Sb.) evidenční povinnost i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly. Dochází tak ke spuštění třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. V této souvislosti dochází také ke změně sazeb DPH v oblasti stravovacích služeb. Stravovací služby a s nimi související podávání nápojů budou nově od 1. 5. 2020 podléhat druhé snížené sazbě DPH, která je dle aktuální zákonné úpravy 10 %. Prodej potravin (tzv. „jídlo s sebou“) bude i nadále podléhat první snížené sazbě DPH, která je v současné době 15 %.

Datum přidání: 2020-05-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.