Header Adresa

Soubor hygienických pokynů pro ZŠ


MŠMT připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro základní školy.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.

V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Datum přidání: 2020-05-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.