Header Adresa

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů


Zákon novelizován zákonem č. 205/2020 Sb. 

1. Mění se podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí (§ 7 až § 14 zákona). 
2. Mění se očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb. 3
3. Zpřesňují se přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých.

Datum přidání: 2020-05-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.